islammektebi

islami paylaşım platformu
 
AnasayfaSSSAramaKayıt OlGiriş yap
İslamMektebi Son Konular
Konu Yazan GöndermeTarihi
C.tesi Ara. 17, 2016 12:19 pm
C.tesi Ara. 17, 2016 12:18 pm
C.tesi Ara. 17, 2016 12:17 pm
C.tesi Ara. 17, 2016 12:14 pm
Salı Mart 25, 2014 9:20 pm
Salı Mart 25, 2014 9:18 pm
Salı Mart 25, 2014 9:08 pm
C.tesi Ara. 28, 2013 7:58 am
Salı Ara. 17, 2013 12:28 am
Salı Ara. 17, 2013 12:25 am

Teravih Namazı

Önceki başlık Sonraki başlık Aşağa gitmek
Yazar Mesaj
Süper Moderatör
Süper Moderatör
avatar
Kadın
Yaş : 37
Kayıt tarihi : 29/11/08
Mesaj Sayısı : 264
Nerden : İzmir
İş/Hobiler :
Lakap :

MesajKonu: Teravih Namazı Salı Ağus. 18, 2009 11:45 pm

Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı her dört rekatın sonunda oturulup biraz dinlenildiği için bu adı almıştır (el-Meydanı el-Lubab İstanbul (t.y) I 123).

Teravih namazı kadın erkek her müslüman için sünnet-i müekkededir. Teravih orucun sünneti değil vaktin sünnetidir. Bir mazereti dolayısıyla oruç tutamayanlar da teravih namazı kılarlar.

Ramazan gecelerini ihya etmek için kılınan Teravih namazı Kur'an'da zikredilmemektedir. Fakat hakkında çok sayıda hadis rivâyet edilmiştir (Şevkânî Neylü'l-Evtâr Mısır (t.y) III 53). Ebû Hureyre'nin naklettiği bir hadise göre Resulullah (s.a.s) Ramazan gecelerini ihya etmeyi teşvik etmiş fakat bunu kesin olarak emretmemiştir. Bu konuda; "Her kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır" (Buharî İman 25 27; Müslim Musafi'in 173 176; İbn Mace İkametu's-Salâ 173; Tirmizî Savm 83) diye buyurmuştur. Hadis alimlerinden en-Nevevî Hz. Muhammed (s.a.s)'in ashabına Ramazanı ihya etmeyi vacip kılmadığını fakat mendup olarak emredip teşvik ettiğini İslâm alimlerinin de bunun mendup olduğunda ittifak ettiklerini kaydetmektedir. En-Nevevî "Ramazanı ihya etmenin teravih namazını kılmakla hasıl olduğunu" da zikretmektedir. Bu açıdan Hz. Muhammed (s.a.s)'in "her kim Ramazan'ı ihva ederse" sözü "her kim geceleri namaz kılarak Ramazan'ı ihya ederse" şeklinde anlaşılmalıdır (en-Nevevî el-Minhâc 1924 VI 39 vd.) Nitekim Abdurrahman b. Avf'ın naklettiği bir hadiste Hz. Muhammed (s.a.s): Şüphesiz Allah Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de Ramazan gecelerini ihya etmeyi sünnet kıldım. Her kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı oruçla gecelerini namazla ihya ederse anasından doğduğu gün gibi günahlarından temizlenmiş olur" buyurmaktadır. (İbn Mâce İkametu's-Salâ 173; İbn Hanbel I 191 195).

"Resulullah (s.a.s) Ramazanda mescitte gece bir namaz kıldı. Sahabenin çoğu da onunla birlikte o namazı kıldı. İkinci gece yine aynı namazı kıldı. Bu kez O'na tabi olarak aynı namazı kılan cemaat daha fazla oldu. Üçüncü gece Hz. Muhammed (s.a.s) mescit'e gitmedi. Orayı dolduran cemaat onu bekledi. Resulullah (s.a.s) ancak sabah olunca mescide çıktı ve cemaata şöyle buyurdu:

"Sizin cemaatla teravih namazını kılmaya ne kadar arzulu olduğunuzu görüyorum. Benim çıkıp size namazı kıldırmama engel olan bir husus da yoktu. Ancak ben size teravih namazının farz olmasından korktuğum için çıkmadım" (Buharî Teheccud 57).

Ebû Zer (r.a)'dan nakledildiğine göre Resulullah (s.a.s) Ramazan ayının sonuna doğru bazı gecelerde ahsabına gecenin üçte birini geçinceye kadar teravih namazını kıldırmıştır (İbn Mâce İkametu's-Salâ 173).

Ebû Hureyre (r.a)'nın naklettiği bir başka hadiste de Rasûlüllah (s.a.s)'in Ramazan ayında ashabtan bir grubu Ubey b. Kab (r.a)'ın arkasında cemaatle namaz kılarken gördü ve "Doğru yapıyorlar yaptıkları şey ne güzeldir" diyerek tasvip ettikleri haber verilmiştir (Ebû Dâvud İkâmetu's-Salâ 190).

Yine Hz. Âişe validemiz (r.a) Hz. Peygamber (s.a.s)'in kıldığı teravih namazı hakkında şu bilgileri vermiştir:

"Allah'ın elçisi ne Ramazanda ne de diğer zamanlarda on bir rekattan fazla namaz kılmazdı. Dört rekat namaz kılardı ki güzelliği ve uzunluğunu anlatamam! Nihayet üç rekat daha kılardı. Bir defasında Ey Allah'ın Resulu! Vitir namazını kılmadan uyuyor musun? diye sorduğumda "Ey Âişe! Benim gözlerim uyur fakat kalbim uyumaz" buyurdu" (Buharî Teheccüd 1 25).

Hanefilere göre teravih namazının rekât sayısı Hz. Ömer (r.a)'ın uygulamasına dayanır. Hz. Ömer Mescid-i Nebevî'de halifeliğinin son zamanlarında teravih namazını yirmi rekât olarak kıldırdı. Dört halife devrinden sonra da kimse teravihin yirmi rekat olarak cemaatla kılınmasına karşı çıkmadı. Alimler bu hususta Hz. Muhammed (s.a.v)'in şu hadisine göre hareket etmişlerdir: "Benden sonra benim sünnetimden ve raşit halifelerin sünnetinden ayrılmayın" (Tirmizî İlim 16; İbn Hanbel IV 126). Diğer yandan Abdullah b. Abbas (r.a)'ın Ramazan ayında teravih namazını yirmi rekat olarak kıldığı ve arkasından da üç rekat vitir namazını kıldığı rivâyet edilmiştir. İmam Ebû Hanife'ye Hz. Ömer (r.a)'ın bu hususta yaptığı uygulama sorulunca şöyle demiştir: Teravih namazı hiç şüphesiz müekked bir sünnettir. Hz. Ömer bu namazın cemaatle ve yirmi rekat kılınmasını şahsi bir ictihadı ile yapmadığı gibi bir bid'at olarak da emretmemiştir. O kendisinin bildiği şer'î bir esasa ve Hz. Muhammed (s.a.v)'in bir vasiyetine dayanarak böyle yapmıştır (et-Tahtavî Haşiye 334).

Yukarıda işaret edildiği gibi teravih namazı erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkede olarak kabul edilmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s) bir hadiste: "Allah size Ramazan orucunu farz kılmıştır ben de size gece namazını (teravihi) sünnet kıldım" (İbn Mâce İkametü's Salâ 173; İbn Hanbel I191 vd.) diyerek buna işaret buyurmuştur .

Nakledilen bütün bu rivâyetlere göre teravih namazının sekiz rekatının müekked sünnet olduğunda şüphe yoktur. İbnu'l-Humam gibi bazı alimler sekiz rekattan fazlasının müstahap olduğunu söylemişlerdir. Bu durum yatsı namazından sonra dört rekat nafile namaz kılmanın müstahap oluşuna benzer ki bunun ilk iki rekatı müekked sünnet olur (İbnu'l-Humâm Fethü'l-Kadîr Mısır 1315 I 333 vd.).

Teravih namazı Ramazan ayına mahsustur; vakti tercih edilen görüşe göre yatsı namazından sonradır sabah namazının vaktine kadar devam eder. Vitir namazı teravih namazından sonra kılınır. Ancak teravih namazından önce kılınmasında da herhangi bir sakınca yoktur. Ancak teravih namazı yatsı namazından önce kılınmaz. Kılındığı takdirde iâdesi gerekir. Bu namazın gece yarısından veya gecenin üçte birinden sonraya tehir edilmesi müstehaptır. En sağlam görüşe göre teravihte cemaat olmak sünnet-i kifâyedir. Yani bir mescitte hiç kimse teravihi cemaatle kılmazsa hepsi günahkâr olur. Teravih namazı tek başına kılınabilir. Fakat cemaatle kılınması daha faziletlidir. Teravih namazına yarısında yetişen kimse önce yatsı namazının farzını kılar ve daha sonra teravih namazını kılmak için imama uyar. Eksik kalan teravih rekatlarını daha sonra kendisi tamamlar. Hatim ile teravih namazını kılmak sünnettir.

Teravih namazının kazası yoktur. Bilindiği gibi farz ve vacip namazlar kaza edilirler.

Teravih namazını her iki rekatta bir selâm vererek on selâm ile bitirmek daha faziletlidir. Dört rekatta bir selam vermek de caizdir. Fakat bu şekilde kılmak mekruhtur.

Teravih namazını kılarken iki rekatta bir selâm verilse normal olarak akşam namazının iki rekat sünneti gibi ve dört rekatta bir selâm verilse yatsı namazının dört rekat sünneti gibi kılınır. Başlarken ve her iki rekatın başında "Sübhâneke" "Ezûzübesmele" ve her oturuşta "et-Tahiyyat" ile "Salli-barik" duaları okunur. Cemaatle kılınınca cemaat hem teravihe hem de imama uymaya niyet eder. İmam teravih namazını sesli olarak kıldırır (el-Kasânî Bedai'us-Sanâyi' Beyrut 1974 I 288; Tahtavî Haşiye 335 vd).

Teravih namazı diğer namazlara nispetle biraz seri kılınır. Ama bu harflerin mahreci anlaşılmayacak şekilde bozuk bir telaffuzla kılınabilir anlamına gelmez. Bu bakımdan teravih namazının normalin dışındaki bir şekilde acele kılınması mekruhtur. Namazın rükünlerini yerine getirirken de acele edilmez. Kelimeleri tane tane okumak mahreçlere dikkat etmek ve rükünleri gerektiği gibi yerine getirmek gerekir.

Teravih namazı hatimle kılınmayan camilerde herhangi bir yanlışlığa meydan vermemek ve cemaatın da kısa sureleri iyice ezberlemelerini sağlamak için "Fil sûresi"nden sonraki sureleri okumakta yarar vardır. Bu durumda imam rekat sayılarında da tereddüde düşmekten korunmuş olur. (İbn Abidîn Reddu'l-Muhtar II 44; vd. Vekbe ez-Zuhaylî el-Fıkhu'l-İslâmî Dimaşk 1989 II 72).

Nureddin TURGAY
Şamil İslam Ansiklopedisi
izmirliii... Kullanıcısının İmzası
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör

Teravih Namazı

Önceki başlık Sonraki başlık Sayfa başına dön
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var: Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
islammektebi :: İslami Genel Konular :: İslami Konular :: Namaz -
forum kurmak | © phpBB | Bedava yardımlaşma forumu | Haberleşme | Suistimalı göstermek | Ücretsiz blog